+46 707 107033
SV EN RU
CloudOffice® Fortnox:

integrera din förvaltning och bokföring i ett och samma system

CloudOffice® kompletterar Fortnox standardfunktioner. Använd din smarttelefon för att
jobba med data, skriva ut och skanna streckkoder, se var anställda befinner sig och skapa dina egna rapporter

Det har blivit enklare att jobba med Fortnox

Försäljare och lagerhållare jobbar med CloudOffice®. Alla bokföringsuppgifter förs automatiskt över till Fortnox

Fördelar med CloudOffice®- och Fortnox-integration
Du får programmet som skräddarsys enligt dina processer
Även om ditt företag har komplexa arbetsflöden anpassar vi CloudOffice® efter era behov
Dela dokument med anställda i ett och samma CloudOffice®-system
Du behöver inte duplicera dokument. Dina anställda jobbar med standarddokument från Fortnox
Definiera åtkomstnivåer för anställda
Personalen kan endast se den information de behöver jobba med
Få full åtkomst till ditt system via din smarttelefon
Registrera dokument, analysera data och registrera arbetstimmar via din mobila enhet
Data överförs automatiskt mellan systemen
Systemet eliminerar den mänskliga faktorn i så stor utsträckning som möjligt Detta leder till färre fel i lagret och produktionsflödet
Rapportgenerering blir enklare
Programmet innehåller många olika rapporter som gör det möjligt att genomföra detaljerade analyser av företagets arbetsflöden.
Så fungerar CloudOffice®- och Fortnox-integrationen
  • Automatisk uppladdning från CloudOffice® till Fortnox: Försäljningsorders; Försäljnings- och inköpsfakturor; Kreditnotor.
  • Spårar orderstatus
  • Kontrollerar fakturabetalningar
  • Ger full information om produkter i lagret: mottagna och levererade beställningar
    samt beställningar i produktion.
  • Visar beställningsstatus
  • Skapar tvåvägssynkronisering av kataloger: håll dina kontakter, prislistor och
    varulistan uppdaterad

Det är lätt att integrera och konfigurera CloudOffice® via API:er. Vi hjälper till att
konfigurera systemets funktionalitet baserat på arbetsflöden

Vi tecknar ett sekretessavtal
Тимур Генеральный директор

Адаптируем платформу CloudOffice® под специфику вашей компании. Если у вас сложная задача, мы приедем к вам офис или на производство, изучим нюансы
работы и создадим решение под ваши задачи.

Если в систему нужно добавить функционал, который используют другие наши клиенты, мы внедрим его для вас без доплаты

Василий Генеральный директор

Адаптируем платформу CloudOffice® под специфику вашей компании. Если у вас сложная задача, мы приедем к вам офис или на производство, изучим нюансы
работы и создадим решение под ваши задачи.

Если в систему нужно добавить функционал, который используют другие наши клиенты, мы внедрим его для вас без доплаты

Få mer information om hur CloudOffice®- och Fortnox-integration kan vara användbart i er verksamhet