+46 707 107033
SV EN RU
CloudOffice® Service

ett nytt planerings- och redovisningssystem för tjänsteföretag

Administrera och kontrollera orderstatus med några få klick. Anställda får jobba i ett enkelt system: på kontoret eller på uppdragsplatsen

Ni jobbar med servicekontrakt och kan följa utfört arbete, kontrollera ytterligare kostnader samt skapa fakturor i ett och samma system

Ni behåller kontrollen över arbetsprocesser med varenda klient. Molnsystemet lagrar all projektinformation på ett säkert sätt.

CloudOffice®: vi hjälper er att effektivisera processerna i ert serviceföretag

Ett molnsystem som anpassar sig till er verksamhet

 

Städföretag

Ni kan spåra varor i lagret. Programmet visar lediga anställda och pågående beställningar

 

Installation och underhåll av solpaneler

Generera arbetsorders som innehåller all uppgiftsinformation. Anställda lägger till förloppsuppdateringar och markerar slutförda uppgifter i mobilapplikationen

 

Installation av säkerhetssystem

Generera materialräkningar automatiskt. Anställda får veta vilka varor de ska plocka på lagret för att kunna slutföra projektet.

 

Reparation och underhåll av utrustning

Ni anger arbetsmängd och garantiperiod för varje artikel som täcks av servicekontrakt. Programmet analyserar vinstmarginalen för varje servicekontrakt

 

Rörmokar- och elektrikertjänster

Se var alla anställda befinner sig. Endast anställda på plats kan ändra uppdragsstatus till ”slutfört”

 

Bygg- och renoveringsteam

Uppdatera beställningsuppgifter på internet. Programmet rättar enkelt beställningar vid ytterligare kostnader eller nya uppgifter

Vem kan dra nytta av CloudOffice®
Genomför uppgifter med CloudOffice®

Automatisera regelbundna åtgärder

Ni konfigurerar era arbetsprocesser och dokumenthantering i programmet. Ange alternativ för applikationer och rapporter och välj åtkomstnivåer för anställda. Lägg enkelt till nya uppgifter i systemet

 

Ta emot betalningar från kunder snabbare

När arbetet är klart genererar programmet en faktura och skickar den till kunden för betalning. På detta sätt undviks brist på likvida medel eftersom ni då kan betala anställda och leverantörer i tid.

 

Arbeta med mobilapplikationen

I mobilapplikationen kan anställda enkelt söka fram artiklar i lagret och skanna
streckkoder.

 

Ta emot information från arbetare på plats

Mobilapplikationen använder GPS för att föra register över alla uppgifter som tilldelats till anställda.

 

Optimera era anställdas arbetstid

Det går att se företagets planerade arbetsbelastning per vecka och månad på internet. Programmet visar olika arbetares arbetsscheman. Det går enkelt att planera arbetstid för varje anställd och tilldela projekt till lediga arbetare. Alla anställda fördelas jämnt och kan därmed öka sin arbetskapacitet: de undviker spilltid, håller deadlines och undviker att ta uppdrag som ligger för långt ifrån varandra

 

Samla redovisning av uppgifter, resurser och oplanerade kostnader i ett och samma dokument

Med några få klick går det att få all data i ett och samma dokument. Vi har konfigurerat programmet så att man enkelt kan hantera information om arbetstid, tjänster och lagerförteckning. Det går att se all information om projekt och servicekontrakt i det användarvänliga Beställ en konsultationgränssnittet. Man behöver inte öppna några andra program.

Serviceundersystem – en del av CloudOffice®:s företagshanteringssystem

Vi har kombinerat olika typer av administration och redovisning i ett och samma program. Man
slipper därmed att arbeta i flera olika program, vilket gör att man undviker potentiella
integrationsproblem.

I det användarvänliga gränssnittet går det enkelt att föra lagerförteckning, planera personalens
arbetstid, kontrollera uppdragslistor och orderstatus samt analysera ytterligare projektkostnader.

Planera ditt företags arbete med några få klick
Det går att se alla arbetsprocesser i ett och samma program: från klientens beställningar till verksamhetsplaner

Funktionalitet i CloudOffice®-tjänsten

Mobilåtkomst till CloudOffice®-systemet

Anställda rapporterar genomförda uppgifter
Ni ser status på arbetsförloppet på internet
Systemet registrerar samtal från kunder och leverantörer

Automatiserad dokumentgenerering

Systemet genererar en faktura automatiskt efter att en anställd stängt beställningen
Programmet sparar uppgifter om arbetstid i Fortnox eller i CloudOffice®:s interna modul
Applikationen räknar ut anställdas löner baserat på arbetade timmar

Planering och analys

Programmet analyserar befintliga uppgifter och företagets beställningslista
Programmet loggar förlopp för alla uppgifter på internet
Systemet sparar statistik för varje beställning
Vi integrerar CloudOffice® med ert redovisningssystem

Om ni redan använder ett molnsystem bygger vi ut det med CloudOffice®-tjänsten genom att integrera dem. Data utbyts mellan systemen med 100 % noggrannhet.

Se hur man planerar serviceprojekt med några få klick