+46 707 107033
SV EN RU
CloudOffice®

Hantera ditt företag i ett enda molnbaserat system

Spara resurser och förbättra ditt företag

Paketjämförelse
CloudOffice®
CloudOffice® ERP
CloudOffice® Mobile
CloudOffice® Client
Finanshantering
Flera företag i en databas
Stöd för flera valutor
Budgetering
Betalningskalender
Rapporter över kassaflöde
Hantering av provision i betalningssystem
Rapport över planerade betalningar
Elektronisk dokumenthantering
Bifogade filer i dokument och register
Dokumentutskick via e-post
Arkiv för digitala dokument
Lagerhantering
Hantering av flera lagringsplatser
Utskrift av etiketter
Inbyggd streckkodsläsare
Extern streckkodsläsare
Assistent för inventering
Hantering av lagerhyllor
Hantering av batchar
Hantering av serienummer
Varianter (combinationer) av produkter
Hantering av utgångsdatum
Streckkod-generator
Dokument Lagerkorrigering
Dokument Inventering
Dokument Lageröverföring
Inköpshantering
Dokument Inköpsorder
Dokument Inleveranser
Dokument Leverantörsfaktura
Assistent Upphandlingsplanering
Beställningspunkt för produkter
Redovisning av extra kostnader (landade kostnader)
Registrering av leverantörspriser
Alternativa leverantörer för produkter
Mottagning av varor vid kommisionbaserad försäljing
Inköp av varor som tillverkats på tollingproduktion
Prognos för varoefterfrågan
Rapport över varoflöde i lager
Leverantörsreskontra
Leverantörsreskontra åldrande
Försäljning
Dokument Offert
Dokument Kundorder
Försäljning med direktleverans från tillverkaren till kunden (dropship leverans)
Olika prisnivåer / prislistor
Avtalsfakturering (periodisk fakturering)
Överföring av varor för försäljning baserad på provision
Försäljning av varor som tillverkats på tollingproduktion
Automatiska rabatter (kumulativa, volymbaserade, etc.)
Assistent Prissättning
CRM system
Redovisning av potentiella kunder (Leads)
CRM-porträtt för kunder och leverantörer
VAT-nummer validering via VIES
Kundsegmentering
Artikelsegmentering
Kontaktpersoner
E-postutskick
SMS-utskick
Avancerade filter inom kundregister
Hantering av marknadsföringskampanjer
Rapport Försäljning ratt
Rapport över potentiella affärer
Dokument Affär för att hantera affärsmöjligheter
Dokument Händelse - registrering av samtal, möte, evenemang
Rapport Händelsekalender
Automatisk loggning av samtal (kräver integration med mobila applikationer)
Inbyggd e-postklient (inkommande / utgående post)
Bokföring
BAS kontoplan
Anpassade kontoplan
Hantering av redovisningsperioder
Manuella konteringar
Konteringsserier
Kostnadsställen KS
Redovisning i flera valutor
Mallar för manuella konteringar
Rapport Huvudbok
Rapport Verifikationslista
Rapport Resultaträkning
Rapport Balansräkning
MOMS-rapport
Intrastat-rapport
Rapport Lagerändring
Produktionshantering
Produktspecifikationer (Bill of materials)
Dokument Produktionsorder
Dokument Produktion
Avancerad beräkning av produktionskostnader
Kontroll över användning av utrustningen (Floor management system)
Personaladministration HR
Lista över anställda
Hantering av personalens arbetsbelastning
Lönehantering
Servicehantering
Personalplaneringsverktyg
Anställdas kalender
Dokument Arbetsorder - tidsspårning, rapportering av förbrukningsartiklar och extrakostnader i ett dokument
Hantering av arbetslagar
Integrationer
Integration med Fortnox
Datautbyte med webplatser
Uppdatering av valutakurser från Riksbankens webbplats
Integration med mobilklient CloudOffice
Integration med mobilapplikation CloudOffice
Integration med banker enligt standard ISO20022
Servicefunktioner
Skapande av dokument baserat på varandra
Ytterligare moduler för rapporter och utskriftsformer
Anpassade rapportalternativ (ingen programmering krävs)
Engelskspråkigt gränssnitt
Svenskspråkigt gränssnitt
Intern chatt och kommentarer i dokument / register
Röstchatt
Videokonferens
Skärmdelning
Dataimport från tabelldokument
Dataimport från Fortnox
Anpassade nummerserier i dokument
Konfigurering av användarrättigheter och roller