+46 707 107033
SV EN RU
CloudOffice® Fortnox

integrera din förvaltning och bokföring i ett och samma system

CloudOffice® kompletterar Fortnox standardfunktioner. Använd din smarttelefon för att jobba med data, skriva ut och skanna streckkoder, se var anställda befinner sig och skapa dina egna rapporter

Det har blivit enklare att jobba med Fortnox

Försäljare och lagerhållare jobbar med CloudOffice®. Alla bokföringsuppgifter förs automatiskt över till Fortnox

Fördelar med CloudOffice®- och Fortnox-integration
Du får programmet som skräddarsys enligt dina processer
Även om ditt företag har komplexa arbetsflöden anpassar vi CloudOffice® efter era behov
Dela dokument med anställda i ett och samma CloudOffice®-system
Du behöver inte duplicera dokument. Dina anställda jobbar med standarddokument från Fortnox
Definiera åtkomstnivåer för anställda
Personalen kan endast se den information de behöver jobba med
Få full åtkomst till ditt system via din smarttelefon
Registrera dokument, analysera data och registrera arbetstimmar via din mobila enhet
Data överförs automatiskt mellan systemen
Systemet eliminerar den mänskliga faktorn i så stor utsträckning som möjligt Detta leder till färre fel i lagret och produktionsflödet
Rapportgenerering blir enklare
Programmet innehåller många olika rapporter som gör det möjligt att genomföra detaljerade analyser av företagets arbetsflöden.
Så fungerar CloudOffice®- och Fortnox-integrationen
  • Automatisk uppladdning från CloudOffice® till Fortnox: Försäljningsorders; Försäljnings- och inköpsfakturor; Kreditnotor.
  • Spårar orderstatus
  • Kontrollerar fakturabetalningar
  • Ger full information om produkter i lagret: mottagna och levererade beställningar samt beställningar i produktion.
  • Visar beställningsstatus
  • Skapar tvåvägssynkronisering av kataloger: håll dina kontakter, prislistor och varulistan uppdaterad

Det är lätt att integrera och konfigurera CloudOffice® via API:er. Vi hjälper till att konfigurera systemets funktionalitet baserat på arbetsflöden

Få mer information om hur CloudOffice®- och Fortnox-integration kan vara användbart i er verksamhet