+46 707 107033
SV EN RU
CloudOffice® AB är 1Cis officiella partner

Vårt företag har uppfyllt ett antal krav som angetts av företaget 1Ci. Vi har blivit tilldelade ett
certifikat som bekräftar våra expertkunskaper. Våra klienter kan vara säkra på kvaliteten i
CloudOffice®-programmet eftersom den nu garanteras av Enterprise Platform, som används
av mer än 1 miljoner verksamheter över hela världen.

CloudOffce® bygger sina egna applikationer baserat på 1C Enterprise-plattformen.
1C:Enterprise innovativa arkitektur leder till flexibilitet, öppenhet, hög prestanda, snabbdriftsättning och skalbarhet från enskilda arbetsstationer till hundratals eller tusentals.
CloudOffce®-applikationer kan enkelt konfgureras om i realtid. Detta innefattar tillägg av fler arbetsplatser, implementation av ny funktionalitet, ändring av affärsprocesser och integration med andra informationssystem.