+46 707 107033
SV EN RU
CloudOffice AB är 1Cis officiella partner

Vårt företag har uppfyllt ett antal krav som angetts av företaget 1Ci. Vi har blivit tilldelade ett
certifikat som bekräftar våra expertkunskaper. Våra klienter kan vara säkra på kvaliteten i
CloudOffice®-programmet eftersom den nu garanteras av Enterprise Platform, som används
av mer än 1 miljoner verksamheter över hela världen.

CloudOffice® builds its own applications based on the 1C:Enterprise Platform.

Thanks to 1C:Enterprise’s innovative architecture it ensures the solution’s flexibility, openness, high performance, quick deployment and scalability from a single workstation to hundreds or thousands. CloudOffice® applications can be easily reconfigured “on the fly”.

This includes adding more workplaces, implementing new functionality, modification of business processes and integration with other information systems.