+46 707 107033
SV EN RU

Blogg

16.06.2020

Release notes CloudOffice ver. 1.2.5.1

Nya funktioner Duplikatkontroll i kataloger för Artiklar och Företag CloudOffice hjälper dig att undvika duplikat i dina kataloger för Artiklar och Företag. När du sparar en kund eller ett objekt, kontrollerar systemet automatiskt om liknande poster redan har registrerats i systemet. Om sådant hittas, kommer CloudOffice att visa dig misstänkta duplikat och jämföra information i …

17.05.2020

Release notes CloudOffice ver. 1.2.4.1

Nya funktioner Hantering av batchar och serienummer CloudOffice stöder nu batchar och serienummer. Denna funktion gör det möjligt att redovisa produkter per batch- och serienummer i alla processer, allt från inköp och produktion till leverans till kunderna. Denna funktion har tagits fram i ett tätt samarbete med våra kunder. Vår batchhantering använder sig av bästa …

07.05.2020

Batchnummer och serienummer

Det finns olika typer av varor som kräver redovisning i form av partier, s.k. batcher, och enskilda produktenheter. Av detta skäl används batchnummer och serienummer. Sådana varor märks vanligtvis vid produktionen, då kan information hittas i affärssystemet hos tillverkaren och hos dem som säljer dessa produkter. Med hjälp av dessa nummer kan du i efterhand …