+46 707 107033
SV EN RU

Serienummer Archives - CloudOffice

07.05.2020

Batchnummer och serienummer

Det finns olika typer av varor som kräver redovisning i form av partier, s.k. batcher, och enskilda produktenheter. Av detta skäl används batchnummer och serienummer. Sådana varor märks vanligtvis vid produktionen, då kan information hittas i affärssystemet hos tillverkaren och hos dem som säljer dessa produkter. Med hjälp av dessa nummer kan du i efterhand …