+46 707 107033
SV EN RU

Batchnummer och serienummer

Article Author

07.05.2020

Det finns olika typer av varor som kräver redovisning i form av partier, s.k. batcher, och enskilda produktenheter. Av detta skäl används batchnummer och serienummer.

Sådana varor märks vanligtvis vid produktionen, då kan information hittas i affärssystemet hos tillverkaren och hos dem som säljer dessa produkter.

Med hjälp av dessa nummer kan du i efterhand spåra till exempel vilka komponenter eller råvaror som användes för att producera produkterna. Detta tillåter dig bland annat att identifiera orsakerna till problem, om de uppstår efter att varorna har sålts.

 

Skillnaden mellan batch- och serienummer

Batchnummer är ett nummer som tillhör en viss mängd varor som har samma egenskaper och som produceras i en batch. Med hjälp av
batchnumret kan du spåra produktionsdatum, utgångsdatum och andra specifikationer för varorna i denna batch.

Serienummer är ett unikt nummer som tillhör en specifik produktenhet. Med detta nummer kan du hitta en specifik produktenhet, enhetens egenskaper, produktionsdatum, produktens sammansättning och andra unika specifikationer som du behöver kontrollera.

 

Där används batchnummer och serienummer

Batchnummer används där varor produceras i partier och deras egenskaper anses vara desamma för alla varor i partiet.
Exempel där batchnummer kan tillämpas:

 • livsmedel
 • medicinska produkter
 • lack och färg
 • kemikalier

Serienummer används där du behöver föra register över enskilda produktenheter.
Exempel där serienummer kan användas:

 • mobiltelefoner
 • byggmaskiner
 • datorer
 • bilar

 

Vår lösning

För att redovisa batch- och serienummer måste bokföringssystemet ha lämplig funktionalitet. Nedan ger vi några exempel på hur sådan redovisning implementeras i CloudOffice-systemet.

 

Hur CloudOffice kan hjälpa dig

CloudOffice-systemet stöder både batchnummer och serienummer.

 

Hantering av batchnummer och serienummer

För varje produkt från Produktkatalogen kan du ange om det är nödvändigt att redovisa batcher eller serienummer. Beroende på detta är det nödvändigt att man anger motsvarande batch- eller serienummer varje gång varorna väljs i dokumenten.

 

Batch- och serienummer vid försäljning

Vid försäljning av varor kommer systemet ange vilka batch- eller serienummer som finns tillgängliga. Du kan välja ut dem och lägga in dem i försäljningsdokumentet. Det betyder att man inte behöver söka efter denna information manuellt, systemet kommer automatiskt att visa all information om tillgängliga batcher.

 

Lagerflödesrapport för batcher och serienummer

Lagerflödesrapport för batcher och serienummer ger dig möjlighet att få information om vilka specifika batcher och varor som köpts, sålts, producerats, flyttats mellan lager etc. Med batch- eller serienummer får du fullständig information om när det köptes eller tillverkades och till vilka det såldes.

 

Lagersaldorapport för partier och serienummer

Rapporten gör det möjligt att du får information om vilka partier och varor som finns i lager just nu eller var i lager vid ett angivet datum.

 

Lagerrapport efter utgångsdatum

Om du anger utgångsdatumet för batcher, kommer rapporten att visa dig när datumet löper ut för de varor du har på lager eller har sålt till dina kunder.

 

Lagring av batchinformation, som certifikat, testresultat mm

Batch- och serienummer kan kompletteras med all information du behöver.
Till exempel kan du lagra uppgifter som:

 • tillverkningsdatum
 • förfallodatum
 • testresultat
 • certifikat etc

 

Streckkodsläsare

CloudOffice-systemet kan skapa streckkoder för produkter utifrån batch- eller serienummer. När du senare skannar en streckkod, hittar systemet batch- eller serienumret och du kan få fullständig information om produkten du skannade.

Du kan ansluta en streckkodsläsare till CloudOffice-programmet. Dessutom kan du använda CloudOffice mobilklient för att läsa streckkoder med din mobiltelefon. Läs mer om mobilklienten på vår sida Mobil klient

 

Utskrift av etiketter med batch- och serienummer

CloudOffice låter dig generera och skriva ut anpassade etiketter för märkning av produktbatcher. På sådana etiketter kan du inte bara visa information om artikelnummer och beskrivning, utan också produktionsdatum, utgångsdatum, varningsskyltar och annan information som är associerad med batch- eller serienummer för denna produkt.

CloudOffice mobilklient har möjligheten att skriva ut etiketter direkt med en mobil etikettskrivare. Du kan märka produkter med individuella etiketter direkt vid produktionen eller på lagret där produkterna tas emot. Läs mer om mobilklienten på vår sida
Mobil klient

 

Integration med Fortnox och andra redovisningssystem

Många företag behöver hantera batchnummer eller serienummer, men deras redovisningsprogram har inte alla nödvändiga funktioner som CloudOffice har. I sådana fall erbjuder vi integrationer mellan CloudOffice och andra redovisningssystem.

CloudOffice kommer hantera försäljning, inköp och produktion och överför alla nödvändiga uppgifter till ditt bokföringsprogram, till exempel kundfakturor, leverantörsfakturor samt uppgifter om lagerförändringar. Information om batch- och serienummer kommer att visas i form av kommentarer på produktraderna i dokumenten.

Vi har implementerat full integration mellan CloudOffice och programmet Fortnox. Om du använder Fortnox och behöver ytterligare funktioner, integrerar vi gärna ditt Fortnox-konto med CloudOffice och tillhandahåller alla funktioner du behöver.
Läs mer om Fortnox-integration på vår sida Integration med Fortnox

 

Kontakter

Om du behöver arbeta med batch- eller serienummer i din bokföring, vänligen kontakta oss, vi hjälper dig gärna!