+46 707 107033
SV EN RU

Release notes CloudOffice ver. 1.2.5.1

Article Author

16.06.2020

Nya funktioner

Duplikatkontroll i kataloger för Artiklar och Företag

CloudOffice hjälper dig att undvika duplikat i dina kataloger för Artiklar och Företag.

När du sparar en kund eller ett objekt, kontrollerar systemet automatiskt om liknande poster redan har registrerats i systemet. Om sådant hittas, kommer CloudOffice att visa dig misstänkta duplikat och jämföra information i dessa poster. Du kommer att få några alternativ för att lösa situationen.

 

Duplikatkontroll i kataloger för Artiklar och Företag

 

Du kan använda den här funktionen och slå samman alla företag eller produkter som valts manuellt. Om du har några objekt eller kunder som ska slås samman, kan du välja dem i katalogen och klicka på ett kommando i menyn Fler åtgärder – Slå samman valda … Systemet visar dig skillnader mellan posterna och ger olika alternativ för hur du slår samman posterna.

 

Sammanslagning av Kunder eller Artiklar

 

Vid sammanslagning av poster kommer CloudOffice att analysera all länkad information till duplikatet och koppla den till den sammanslagna artikeln eller kunden.

Du håller dina register strukturerade och organiserade!

Momsvalidering med VIES

Vår nya funktion hjälper dig att validera dina kunders och leverantörers momsregistreringsnummer med hjälp av det europeiska systemet VIES. Detta är mycket viktigt om ditt företag bedriver affärer med kunder inom EU. Enligt reglerna är det din skyldighet att kontrollera om dina kunder och leverantörer har ett giltigt momsregistreringsnummer. Baserat på det kan du använda rätt momssats och bokföra momsen på rätt sätt.

 

VIES momsnummerkontroll

 

Momsvalidering finns tillgängligt på kundens eller leverantörens kort bredvid momsregistreringsnumret.

Tjänsten kräver inget extra abonnemang eller avgift.

Påminnelser

Den nya funktionen påminner dig om viktiga händelser. Du kan ställa in en påminnelse för de flesta objekt i systemet. Det kan vara allt från dina kunder och leverantörer till artiklar, olika dokument som försäljningsorder och leverantörsorder och många fler.

 

Påminnelse

 

Beroende på objekt kan du ställa in påminnelser baserade på olika företeelser. Det kan vara en viss tid som ”imorgon kl. 15.00” eller efter en viss tid som ”om 30 minuter”. För dokument som tex en beställning kan du ställa in tid före leveransdatum. För tex en försäljningsfaktura kan du välja en tid innan förfallodatum. CloudOffice påminner dig!

E-postmallar

Mallarna hjälper dig att spara tid genom att generera standardmeddelanden för olika tillfällen.
Många affärsrutiner är baserade på standardåtgärder. Vi skriver till exempel e-post till våra kunder för att följa upp eventuella erbjudanden, vi skickar påminnelser, orderbekräftelser och mycket mer. Nästa gång du behöver skicka ett standardmeddelande kan du göra det på nolltid, bara genom att använda en mall som skapats i förväg.

 

E-postmall

 

Mallarna har olika automatiseringar, till exempel kan mallen få dina kundnamn, kundens företagsnamn och mycket mer. Detta hjälper dig att skriva fina brev utan att spendera för mycket tid.