+46 707 107033
SV EN RU

Release notes CloudOffice ver. 1.2.4.1

Article Author

17.05.2020

Nya funktioner

Hantering av batchar och serienummer

CloudOffice stöder nu batchar och serienummer. Denna funktion gör det möjligt att redovisa produkter per batch- och serienummer i alla processer, allt från inköp och produktion till leverans till kunderna.
Denna funktion har tagits fram i ett tätt samarbete med våra kunder. Vår batchhantering använder sig av bästa praxis inom detta område.
Funktionen kan enkelt justeras beroende på dina specifika behov.
Batchhantering integreras med andra CloudOffice-funktioner, såsom streckkodshantering, utskrift av etiketter etc.
För varje produkt kan du ställa in om den ska redovisas per batch- eller serienummer. Om du väljer något av dessa alternativ, kan du välja om systemet ska spåra produktmängd för varje batch.

 

Inställningar för batchhantering

 

Varje gång du väljer en produkt med batch- eller serienummer, kommer systemet att be dig att välja en batch som produkten tillhör.
Du kan välja batch- och serienummer manuellt eller låta systemet välja dem med hjälp av FIFO strategi.

 

Batchnummer i dokument

 

CloudOffice ger en flexibel rapport som ger dig fullständig information om produktflödet per batch- eller serienummer.

 

Lagerrapport per batch- och serienummer

 

Läs mer i vår artikel Batchnummer och serienummer

Dokument Affär

Dokument Affär är designat för att förbättra dina aktiviteter inför försäljning och hålla koll på potentiella affärer.
Dokumentet Affär är starkt integrerat med den interna e-postklienten. Genom att skapa e-post baserad på dokument Affär, ansluter du all din korrespondens, möten, SMS och andra händelser till affären.
Dokumentet Affär kommer att visa dig alla interaktioner med kunden i samband med den här affären. Du behöver inte söka efter e-post för att få information, istället visas allt på ett och samma ställe!
Du kan när som helst kontrollera status för de öppna affärerna eller söka efter historiska affärer som tidigare stängts.
Vi stöder gruppsamarbete för affärer. Alla gruppmedlemmar kan följa utvecklingen och delta i affären vid behov.

 

Dokument Affär

 

Förbättringar

CRM Kundporträtt

CloudOffice introducerar CRM Kundporträtt. Detta är en kort information om dina befintliga eller potentiella kunder, som hjälper dig att klassificera dina kunder och få bättre förståelse för dina kunder och dina möjligheter.
Som standard kan du spara information om kontaktkälla och grundläggande kundinformation. Om du behöver spara någon annan aspekt av dina kunder, kan du enkelt lägga till den i systemet.

 

CRM Kundporträtt

 

Urval i kataloger Artiklar och Kunder / Leverantörer

CloudOffice har en bra funktion för att selektera produkter eller kunder med hjälp av ett antal avancerade filter. Vi har lagt in en funktion som gör att systemet påminner dig varje gång något av filtren tillämpats.

 

Urval i kataloger